Jak się uczymy, jak się bawimy

rozkład jazdy

Nauka czytania – Odimienna metoda nauki czytania wg I. Majchrzak – „Analiza własnego imienia pozwala pojąć, że napisane słowo znaczy to samo, co słowo wypowiedziane i że graficzny układ wyrazu zależy od jego brzmienia” (I. Majchrzak, 2004, s. 8). Metoda ta pozwala na wczesne kształcenie umiejętności czytania w aspekcie technicznym i semantycznym. Polega na wprowadzaniu dziecka w świat słów w oparciu o zabawy i gry, przynoszące dziecku radość i satysfakcję.

Arteterapia – inaczej terapia przez sztukę. Zajęcia arteterapeutyczne zawierają elementy muzykoterapii, bajkoterapii, chromoterapii, choreoterapii czy teatroterapii. Polegają na dostrzeganiu piękna w drobnych i zwykłych rzeczach. Liczy się proces działania, a nie efekt końcowy pracy. Obcowanie ze sztuką i pięknem daje poczucie bezpieczeństwa, radości i własnej wartości.

Edukacja przez sztukę – forma pracy z dzieckiem, która kształtuje jego osobowość i przyczynia się do jego harmonijnego rozwoju. Polega na łączeniu ze sobą trzech obszarów nauczania – literackiego, muzycznego i plastycznego. Integrowanie treści literackich, muzycznych i plastycznych pozwala na rozwijanie dziecięcej twórczości oraz pobudza do kreatywnego myślenia i działania. Kładziemy główny nacisk na kognitywną i emotywną funkcję piosenki w kształceniu muzycznym dziecka w wieku przedszkolnym.

Zumba – zajęcia ruchowe do muzyki z elementami tańca i aerobiku. Taniec połączony z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym daje wiele radości i pozwala rozładować emocje i rozluźnić napięcie mięśniowe. Każde dziecko ma prawo poruszać się do muzyki według własnego uznania. Inspiracją mogą być ruchy przedstawiane przez nauczyciela lub kolegów z grupy. Najważniejszym celem jest świetna zabawa do muzyki.

Zajęcia ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – polegają na zaspokajaniu naturalnych potrzeb dziecka, rozwijają świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i funkcjonowania w niej, uczą dzielenia przestrzeni z innymi i utrzymywania kontaktu z drugą osobą.

Zabawy ogólnorozwojowe z językiem migowym – zabawy ruchowe i edukacyjne połączone z nauką języka migowego (podstawowe i proste znaki określające słowa i wyrażenia bliskie dziecku). Zajęcia te uświadamiają istnienie innej formy komunikowania się oraz jak ważna jest mowa ciała.

Zajęcia dydaktyczne z elementami języka niemieckiego i angielskiego – oprócz poznawania nowych treści związanych z edukacją polonistyczną, matematyczną i przyrodniczą, dzieci mają możliwość poznania nowych słów w innych powszechnie używanych językach. W trakcie zajęć przewija się wiele zabaw związanych z nazywaniem przedmiotów i innych obiektów w j. polskim, angielskim i niemieckim.

Cykl zajęć poznawczych – Podróż dookoła świata – poznawanie kultur, historii i ciekawostek związanych z danym krajem za pomocą zabaw edukacyjnych, książek dla dzieci i prezentacji multimedialnych.

Cykl zajęć poznawczych – W świecie zwierząt – wielozmysłowe zdobywanie wiedzy na temat świata zwierząt oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Wzbudzanie zainteresowań przyrodniczych poprzez zabawy, aktywność plastyczną, prezentacje multimedialne oraz czytanie książek.

Rytmika w języku polskim i angielskim – realizowanie dziecięcej potrzeby aktywności poprzez śpiew, grę na instrumentach, taniec oraz improwizację ruchową. Zajęcia mają pozytywny wpływ na rozwój sprawności fizycznej, koordynacji słuchowo-ruchowej oraz umiejętności społecznych i umysłowych. Dodatkowo umożliwiają dziecku zabawowy kontakt z językiem obcym.

Łamigłówki z językiem angielskim – wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez rebusy, zagadki itp. Przedszkolaki mają możliwość doskonalenia swojej pamięci, logicznego myślenia, wyciągania wniosków oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Zabawy aktywizujące z językiem angielskim – wczesne nauczanie języka angielskiego (nauka piosenek i wierszyków, rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia). Wykorzystanie zabawowej formy zajęć utwierdza dzieci w przekonaniu, że nauka języka angielskiego jest czymś przyjemnym i prostym. W przedszkolu szczególny nacisk kładziony jest na częste powtarzanie i pamięć słuchową.

Dziecięce eksperymenty (biologia, chemia, fizyka w przedszkolu) – poznawanie świata poprzez celowe wywoływanie i badanie określonych zjawisk. Zajęcia rozwijają zainteresowania fizyczne, chemiczne i przyrodnicze dzieci oraz poszerzają ich wiedzę i umiejętności. Rozbudzona w młodym wieku ciekawość poznawcza przynosi pozytywne efekty w późniejszym wieku szkolnym.

Origami – zabawy z papierem – sztuka składania papieru pochodząca z Dalekiego Wschodu. Wpływa na rozwój manualny, twórcze myślenie i wyobraźnię przestrzenną. Zabawy z papierem są stosunkowo proste i zapewniają przedszkolakom poczucie sukcesu. Dzieci uczą się dokładności i precyzji poprzez składanie figur zgodnie ze wzorem i instrukcją słowną.

Psychomotoryka wg Metody A. i J. Majewskich – metoda polega na ruchowej inscenizacji różnych tematów (wynikających z programu przedszkola na dany tydzień). Dzieci wcielają się w określone postacie i razem z nimi biorą udział w wyzwaniach ruchowych i manualnych. Atmosfera zaciekawienia i wspólnego rozwiązywania problemów daje dzieciom okazję do uczenia się nowych rzeczy, przełamywania lęków oraz zdobywanie nowych doświadczeń.

Miesięczny rozkład zajęć – pobierz na swój komputer